Mühasib

Mühasib
 • Maliyyə bölməsi
 • STP ALUMINIUM
 • Elanın yerləşdirmə tarixi: 2023-10-06
Namizədə olan tələblər:
 • Operativlilik və qərar qəbul etmək bacarıqlarına malik olmalı;
 • Böyük həcimli məlumatlarla işləmək bacarıqlarına malik olmalı;
 • Peşəkar ünsiyyət və təqdimetmə bacarıqlarına malik olmalı;
 • Güclü təşkilati bacarıqlara malik olmalı;
 • İşgüzar yazışma əsaslarını bilməli;
 • Yenilikçi, aktiv və komandada işləmək bacarığına malik olmalı;
 • Analitik düşünmə qabiliyyətinə malik olmalıdır.

Ümumi vəzifə öhdəlikləri:
 • Mühasibat hesabının müxtəlif sahələri üzrə əməliyyatları (əsas vəsaitlərin, əmtəə-maddi qiymətlilərin, istehsala çəkilən xərclərin, məhsulun satılmasının, təsərrüfat-maliyyə fəaliyyətinin nəticələrinin hesabının aparılması, sifarişçilərin-tədarükçülərin hesabı, eləcə də göstərilən xidmətlərə və s. hesabı yerinə yetirmək;
 • Pul vəsaitlərinin əmtəə maddi qiymətlilərinin hərəkəti ilə bağlı əməliyyatları mühasibat hesabında əks etdirmək;
 • Dövlət büdcəsinə ödənişlərin, sosial sığorta ayırmalarının, fəhlə və qulluqçuların əmək haqqına yönəldilən maliyyə vəsaitlərinin ayrılmasını, vergilərin, ödənişlərin, eləcə də istehlak fonduna vəsaitin köçürülməsini həyata keçirmək;
 • Pul vəsaitlərinin, mal-material qiymətlilərinin hesablanması və ödənilmə öhdəliklərinin inventarizasiyasının aparılmasında iştirak etmək;
 • Hesabat tərtib etmək üçün uçotun müvafiq sahələri üzrə məlumat hazırlayır, mühasibat sənədlərinin saxlanılmasına nəzarət edir, onları müəyyən edilmiş qaydada arxivə təhvil vermək üçün rəsmiləşdirmək;

Namizədə olan əlavə tələblər:

Yoxdur