Frezerçi

Frezerçi
  • Qaynaq Quraşdırma zavodu
  • STP METAL STRUCTURES
  • Elanın yerləşdirmə tarixi: 2023-09-21
Namizədə olan tələblər:
  • - Təhsil: Orta təhsil; - Müvafiq sahədə ən azı 3 il təcrübə; - Universal frezləmə dəzgahlarının quruluşunu, sazlama qaydalarını və texnoloji dəqiqliyin yoxlanılmasını, xüsusi universal tərtibatlardan istifadə qaydalarını və onların quruluşunu bilməli.

Ümumi vəzifə öhdəlikləri:
  • - Dəzgahın saz vəziyyətdə saxlanılması, - Frezləmə dəzgahlarının cari vəziyyətinə gündəlik vizual baxış keçirilməsi, - Tələb olunan parametrlərə və texnoloji karta uyğun olaraq frezləmə əməliyyatlarının uyğun ardıcıllıqla aparılması, - İş sahəsinin təmiz və səliqəli saxlanılması, - Emal vaxtı texniki təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl edilməsi, - Emal və ölçü alətlərinin düzgün çeşidlənməsinin və saxlanılmasının təmin edilməsi, - Emal prosesində alətlərin düzgün seçilməsinin təmin ediməsi, - İş növbəsinin sonunda dəzgahın təmizləməsini, yağlanmasını təmin edir; - Yanğın təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməlidir ; - İşlədiyi işin yüksək keyfiyyətini təmin etməlidir; - Daxili nizam-intizam qaydalarına riayət etməlidir.

Namizədə olan əlavə tələblər:

Mürəkkəb ölçü alətlərinin və cihazlarının tətbiqi qaydalarını və onların təsnifatını, kəskilərin itilənmə qaydalarını, müsaidə və oturtmaları, dəqiqlik siniflərinı, təmizlik siniflərinı, emal olunan materialların əsas xassələrini bilmək.