Sahə rəisi

Sahə rəisi
 • İstehsalat departamenti
 • STP ALUMINIUM
 • Elanın yerləşdirmə tarixi: 2023-08-23
Namizədə olan tələblər:
 • 0

Ümumi vəzifə öhdəlikləri:
 • Avadanlıqların fasiləsiz, texniki xidmətdən düzgün istismarını və etibarlı işini, onların saz vəziyyətdə tələb olunan səviyyədə saxlanılmasını təmin etmək;
 • Avadanlıqlara baxış sınaq və profilaktik təmir işlərini, istehsalın texniki hazırlığını təmin etmək, təmir arası xidməti, təmirin vaxtında və keyfiyyətlə keçirilməsini, avadanlığın modernləşdirilməsi, bina və qurğuların vəziyyətinə texniki nəzarəti təşkil etmək;
 • Avadanlıqların təmiri, təmir – istismar ehtiyaclarına material sərfi üzrə sənədlərin işlənib – hazırlanmasına, təmir keçirilməsinə smeta xərclərinin hesablanması, ehtiyyat hissələrinin və materialların alınmasını təmin etmək;
 • Təmir işlərində əməyin mühafizəsi və texniki təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmasını təmin etmək;
 • İstehsalat zəruriyyəti ilə lazım olan təmir işlərini təşkil etmək;
 • Layihələndirmə, tikinti, istehsalat, əməyin və idarəetmənin təşkili işlərini yerinə yetirmək;
 • Təbii sərvətlərin, enerjinin, materialların faydalı istifadə olunmasına imkan yaratmaq;
 • Layihə olunacaq avadalıqların texniki göstəricilərin səviyyəsini təyin etmək, layihə üzrə texniki hesablamalar aparmaq və layihə olunacaq konstruksiyanın effektliyini texniki – iqtisadiyyatını təşkil edir və digər texniki sənədləri tərtib etmək, işlənib hazırlanmış layihələri müəssisənin başqa bölmələri ilə, sifarişçi və nəzarət orqanları nümayəndələri ilə razılaşdırmaq;

Namizədə olan əlavə tələblər:

Yoxdur