Satınalma üzrə mütəxəssis

Satınalma üzrə mütəxəssis
 • Satınalma bölməsi
 • STP MMC
 • Elanın yerləşdirmə tarixi: 2024-06-11
Namizədə olan tələblər:
 • Təchizat və satınalma proseslərini və ümumi prinsiplərini anlamaq;
 • Təchizatın planlaşdırılması və təchizatçıların performansının qiymətləndirilməsi bacarığı;
 • Danışıqların aparılması bacarığı, təchizatçıların arasında düzgün seçim etmək bacarığı;
 • Qiymətlərin optimallaşdırılmasının həlli yollarının təqdim etməli;
 • Bazarı təhlil etmək bacarığı;
 • Təchizat sahəsində sənəd dövriyyəsinin təşkili və aparılması bacarığı;

Ümumi vəzifə öhdəlikləri:
 • Sifarişçilərdən daxil olan satınalma tələblərini nəzərdən keçirmək, satınalma sorğularını hazırlamaq və müvafiq siyasət və şərtlərə uyğun olaraq icra etmək;
 • Tələb olunan mal, iş və xidmətlər üzrə bazar araşdırmasını aparmaq, qiymət təkliflərini almaq, təkliflərin müqayisəli təhlilini aparmaq və səmərəli təklifi müəyyən etmək;
 • Bağlanılacaq satınalma müqavilələrini icra müddətlərinə əsasən hazırlamaq, sifarişçi və icraçı ilə müqavilə şərtlərini razılaşdırmaq və imzalanmasını təmin etmək;
 • Təchizatçı şirkətlərlə müvafiq qaydalar çərçivəsində görüşləri, danışıqları və yazışmaları həyata keçirmək;
 • Tender prosesini icra etmək və nəzarətdə saxlamaq;
 • Tender predmetinə uyğun şirkətlərə tender dəvətləri göndərmək, tələb edilən təsnifat sənədlərinin təmin edilməsini təşkil etmək;
 • Tender sənədlərinin qeydiyyatını təmin etmək;
 • Təkliflərin texniki və maliyyə qiymətləndirilməsinin aparılmasını təmin etmək;
 • Qüsurlu və ya yararsız təqdim edilən mal, xammal, yerinə yetirilən iş və ya göstərilən xidmətlər üzrə təchizatçılarla danışıqlar aparmaq və çatışmazlıqların aradan qaldırılması üçün qabaqlayıcı tədbirlər görmək;
 • İnzibati idarəetmə xərclərini (internet, kommunal, icarə, nəqliyyat və digər) vaxtında icra etmək;
 • Risklərin minimallaşdırılması məqsədi ilə müqavilə şərtlərini təhlil etmək;
 • Satınalmalar sahəsində işlərin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflər vermək;
 • Satınalma proseslərinin gedişi haqqında həftəlik, aylıq hesabatları hazırlamaq;

Namizədə olan əlavə tələblər:

Yoxdur